ตะโหมดสุขใจ ชมไร่สะละ อาหารตระการตา ต้องมาที่... "พัทลุง"

ทริป 2 วัน 1 คืน

จังหวัดพัทลุง เป็นเมืองต้นกำเนิดหนังตะลุงและโนรา มีประวัติสันนิษฐานว่าพัทลุงเป็นเมืองที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยศรีวิชัย ตัวเมืองเดิมตั้งอยู่ที่เขาหัวแดง ฝั่งตรงข้ามกับเมืองสงขลาในปัจจุบัน แต่เนื่องจากมีภัยต่าง ๆ มารบกวนทำให้ต้องย้ายเมืองไปตั้งอยู่ตามตำบลต่าง ๆ หลายครั้ง โดยตัวเมืองมีเขาอกทะลุเป็นสัญลักษณ์สูงเด่นมองเห็นแต่ไกล

กำหนดการเดินทาง

Descriptive Itinerary Program 2 days 1 night
Day 1 วัดตะโหมด - หนำนายบ้าน – น้ำตกหม่อมจุ้ย – หนำเจ้าเงาะ
07.00 ร่วมรับประทานอาหารเช้า ณ ศูนย์การเรียนรู้เรินภูฟ่า โฮมสเตย์
09.00 นำท่านเข้าสักการบูชาพระพุทธรูปประจำชุมชนสมัยอยุธยาวัดตะโหมด
10.00 ทำกิจกรรม ตามล่าหาวัตถุดิบพื้นบ้านโดยคุณอภัย ผู้ให้ความรู้สมุนไพรพื้นบ้านที่มากประสบการณ์ เช่น ใบธัมมัง ใบส้มเกียบ ข้าวสังข์หยด มาทำเป็นอาหารกลางวันเช่น เมนูน้ำพริกใบธัมมัง แกงหมูใบส้มเกียบ ข้าวหุงฟืน ณหนำนายบ้าน
13.00 นำท่านเข้าสู่น้ำตกหม่อมจุ้ยที่มีลักษณะลำธารใสและเย็นปลาน้อยใหญ่ในลำธาร และชมพันธุ์ไม้ใกล้สูญพันธุ์พร้อมทำกิจกรรมตามที่ท่านเลือก ( ล่องแก่ง,ธนาคารน้ำ, ปลูกป่า )
14.00 เดินทางสู่ หนำเจ้าเงาะเพื่อเข้าทำและชิมข้าวหลามชักพรูดข้าวหลามที่ได้คิดค้นจากวิถีชาวบ้านในชุมชน
16.00 เดินทางกลับสู่ที่พัก
17.00 หาวัตถุดิบทำอาหารเย็น เช่น แกงกะทิหน่อไม้ใส่ไก่แกงไตปลาใบธัมมัง น้ำใบชะมวงและเมี่ยงสังข์หยด ณ เรือนพิกุลและพักผ่อนตามอัธยาศัย

Day 2 ควนตาคม – กาปู่ – ไร่สะละ
06.00 นำท่านเข้าสู่ควนตาคม เพื่อชมทัศนียภาพของชุมชนตะโหมดโดยท่านจะได้เห็นหมู่บ้าน 2 วัฒนธรรม 2 ศาสนาวิถีชีวิตและธรรมชาติรอบๆตะโหมด
08.00 กลับสู่ที่พักเพื่อร่วมรับประทานอาหารเช้า ณศูนย์การเรียนรู้เรินภูฟ่า โฮมสเตย์
10.00 นำท่านเข้าสู่เส้นทางกาแฟ 200 ปีพร้อมเก็บกาแฟและจิบกาปู่
12.00 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ไร่สะละลุงถัน ทานข้าวในกระบอกไม้ไผ่ และบุฟเฟ่ต์สละ พร้อมทำกิจกรรมการผสมเกสรสละ เก็บสละและแข่งขันทานสละภายใต้สโลแกน ปอกเป็น กินไว ในล่อน
14.00 แวะซื้อของฝากกลับบ้าน ณ ปาดิโอ พัทลุงและเดินทางมุ่งหน้าสู่กรุงเทพ ฯ


Descriptive Itinerary Program 2 days 1 night
Day 1 วัดตะโหมด - หนำนายบ้าน – น้ำตกหม่อมจุ้ย – หนำเจ้าเงาะ
เดินทางจากสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ เที่ยวบิน SL-702 ใช้เวลาในการเดินทาง 1 ชั่วโมง 35 นาที โดยจะมีรถตู้ VIP มารับท่านที่สนามบินหาดใหญ่
09.00 ถึงชุมชนตะโหมด รับเวลคัมดริ้ง เป็นน้ำชะมวง ณ ศูนย์การเรียนรู้เรินภูฟ่า โฮมสเตย์และนำสัมภาระเก็บเข้าที่พัก
09.30 นำท่านเข้าสักการบูชาพระพุทธรูปประจำชุมชนสมัยอยุธยา วัดตะโหมด
10.00 ทำกิจกรรม ตามล่าหาวัตถุดิบพื้นบ้านโดยคุณอภัย ผู้ให้ความรู้สมุนไพรพื้นบ้านที่มากประสบการณ์ เช่น ใบธัมมัง ใบส้มเกียบ ข้าวสังข์หยด มาทำเป็นอาหารกลางวันเช่น เมนูน้ำพริกใบธัมมัง แกงหมูใบส้มเกียบ ข้าวหุงฟืน ณหนำนายบ้าน
13.00 นำท่านเข้าสู่น้ำตกหม่อมจุ้ยที่มีลักษณะลำธารใสและเย็น ปลาน้อยใหญ่ในลำธาร และชมพันธุ์ไม้ใกล้สูญพันธุ์ พร้อมทำกิจกรรมตามที่ท่านเลือก ( ล่องแก่ง,ธนาคารน้ำ,ปลูกป่า )
14.00 เดินทางสู่ หนำเจ้าเงาะเพื่อเข้าทำและชิมข้าวหลามชักพรูด ข้าวหลามที่ได้คิดค้นจากวิถีชาวบ้านในชุมชน
16.00 เดินทางกลับสู่ที่พัก
17.00 หาวัตถุดิบจากสวนเรือนพิกุล เพื่อนำมาทำเป็นอาหารเย็น เช่น แกงกะทิหน่อไม้ใส่ไก่ แกงไตปลาใบธัมมัง ใบชะมวงและเมี่ยงสังข์หยด ณ เรือนพิกุล และพักผ่อนตามอัธยาศัย

Day 2 ควนตาคม – กาปู่ – ไร่สะละ
06.00 นำท่านเข้าสู่ควนตาคม เพื่อชมทัศนียภาพของชุมชนตะโหมดโดยท่านจะได้เห็นหมู่บ้าน 2วัฒนธรรม 2 ศาสนาวิถีชีวิตและธรรมชาติรอบๆตะโหมด
08.00 กลับสู่ที่พักเพื่อร่วมรับประทานอาหารเช้า ณ ศูนย์การเรียนรู้เรินภูฟ่า โฮมสเตย์และเก็บสัมภาระ
10.00 เดินทางเข้าสู่เส้นทางกาแฟ 200 ปีพร้อมเก็บกาแฟและจิบกาปู่
12.00 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ไร่สะละลุงถัน ทานข้าวในกระบอกไม้ไผ่ และบุฟเฟ่ต์สละ พร้อมทำกิจกรรมการผสมเกสรสละ เก็บสละ และแข่งขันทานสละภายใต้สโลแกน ปอกเป็น กินไว ในล่อน
14.00 แวะซื้อของฝากกลับบ้าน ณ ปาดิโอ พัทลุง และเดินทางมุ่งหน้าสู่กรุงเทพ ฯ
15.00 เดินทางมาสนามบินหาดใหญ่ สงขลา เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ ด้วยสายการบิน Thai Lion เที่ยวบิน SL-715
7.40 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ