ทริปท่องเที่ยวน่านเมืองหนาว

ทริป 2 วัน 1 คืน

ต้องการให้ลูกค้าริมรสกับความหนาวของจังหวัดน่าน และภูเขาป่าไม้ ได้พักผ่อนหย่อนใจ ตามอาหารพื้นเมือง

กำหนดการเดินทาง

ทริปทัวร์ท่องเที่ยวน่านเมืองหนาว
วันเดินทาง 20- 21 ธันวาคม พศ.2561

20 ธันวาคม 2561

07:00 - ลูกทัวร์รอสแตนบายที่สนามบินดอนเมือง
08:00 - ขึ้นเครื่องออกเดินทางไปท่าอากาศยาน จังหวัดน่าน
09:30 - เครื่องบินเดินทางถึงจังหวัดน่าน
09:00 - เดินทางไปวัดพระธาตุแช่แห้ง
10:40 - ถึงวัดพระธาตุแช่แห้ง
10:45 - ให้ลูกทัวร์เที่ยวชม สักการะสิ่งศักดิ์สิทธ
11:45 - ปล่อยลูกทัวร์ทานอาหารลองท้อง แจกอาหาร -ข้าวเหนียวและเนื้อทอด
13:00 - เดินทางไปปากนาย *แวะจุดชมวิวระหว่างทาง
14:30 - ถึงปากนาย ทานอาหารพื้นเมือง ชมวิว ตกปลา ถ่ายรูป ทำกิจกรรม
16:00 - เดินทางออกจากปากนาย
17:30 - เดินทางถึงดอยเสมอดาว ปล่อยพักผ่อน และทำภารกิจส่วนตัว
18:00 - รวมเพื่อทานอาหารเย็น
19.00 - ให้ลูกทัวร์พักผ่อน

 

21 ธันวาคม 2561

05:00 - ลูกทัวร์ตื่นมาชมทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้า
06:00 - ให้ลูกทัวร์แยกย้ายทำภารกิจส่วนตัว
08:00 - รวมทานอาหารเช้า
09:00 - เก็บข้าวของรอเดินทางต่อ
11:00 - แวะซื้อของฝากในตัวเมืองน่าน และเก็บภาพบรรยากาศเมืองเก่าแก่และทานอาหาร 13:00 - เดินทางจากตัวเมืองน่านไปสนามบิน
14:00 - ถึงสนามบินขึ้นเครื่องเดินทางกลับ
15:30 - ถึงที่หมายสนามบินดอนเมือง