กินปู ดูทะเล นอนโฮมสเตย์ จันทบุรี

ทริป 2 วัน 1 คืน

ทริปกินปู ดูทะเล นอนโฮมสเตย์ จันทบุรี นี้เป็นการท่องเที่ยวแบบเรียนรู้วิถีชีวิตของคนในชุมชนท่าขาหย่าง และได้สัมผัสกับบรรยากาศของชาวเล ริมทะเล โดยทางโฮมสเตย์ของชุมชนได้มีการจัดกิจกรรมไว้สำหรับนักท่องเที่ยวคือ การล่องแพเปียก ชมเหยี่ยวแดง การพายเรือคายัค

กำหนดการเดินทาง

ข้อมูลเส้นทางการเดินทางท่องเที่ยว
ชุมชนท่าขาหย่าง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

จุดหมายปลายทาง : อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
แหล่งท่องเที่ยว: ชุมชนขนมแปลก ,ชุมชนหมู่บ้านท่าขาหย่าง
กิจกรรมหลัก : ล่องแพเปียก , ดูเหยี่ยว , เที่ยวทะเลแหวกและชิมขนมแปลก


โปรแกรมทัวร์ 2 วัน 1 คืน

07.00 น. นัดพบนักท่องเที่ยว
08.00 น. ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ ชุมชนท่าขาหย่าง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ใช้เวลาในการเดินทาง 4 ชม.
12.00 น. ถึงชุมชนหมู่บ้านท่าขาหย่าง เช็คอินเข้าที่พัก เก็บสัมภาระ เตรียมตัวรับประทานอาหารกลางวัน
12.30 น. รับประทานอาหารที่ทางโฮมสเตย์จัดเตรียมไว้ให้
13.30 น. นักท่องเที่ยวพักผ่อนตามอัธยาศัย
14.30 น. ทำกิจกรรมล่องแพเปียกให้อาหารเหยี่ยว เที่ยวทะเลแหวก พายเรือคายัคกับทางโฮมสเตย์
16.00 น. นักท่องเที่ยวทำภาระกิจส่วนตัวและเตรียมตัวรับประทานอาหารเย็น
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น ( ซีฟู๊ดไม่อั้น )
20.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที่2
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่ทางโฮมสเตย์จัดไว้ให้
09.00 น. เก็บสัมภาระทำภาระกิจส่วนตัวเตรียมตัวเช็คเอ้าท์
10.00 น. เช็คเอ้าท์ออกจากโฮมสเตย์เพื่อเดินทางมุ่งหน้าสู่ชุมชนขนมแปลก
10.30 น. นักท่องเที่ยวชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนขนมแปลก พร้อมทั้งซื้อของฝากของที่ระลึก
12.00 น. เดินทางกลับกรุงเทพมหานครโดยสวัสดิภาพ