ชุมพรลองเที่ยวดู แล้วจะรู้ไม่ใช่เมืองผ่าน

ทริป 2 วัน 1 คืน

ชมวิถีชุมชนชองชาวประมง ณ หาดทุ่งมหา สักการะพระโพธิ์สัตว์กวนอิม ที่วัดแก้วประเสริฐ เล่นน้ำ เล่นวอลเล่ย์ ที่หาดบางเบิด กินปูห้อยขาราชาชุมพร พักที่ภูแก้วโฮมสเตย์ ทำกิจกรรม ดำน้ำชมปะการัง ตกหมึก ตกปลา นั่งแพกินอาหาร กิจกรรมท่องเที่ยวเพื่อสังคม ปล่อยลูกปู ทำบ้านปลา ประกอบอาหารด้วยตัวท่านเองโดยมีแม่ครัวพื้นบ้านคอยสอน อาหารทะเลสดๆ และไฮไลท์เด็ดแกงส้มทุเรียนรสเด็ดให้ได้ลองชิม ไปศึกษาและเที่ยวชมโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ กินติ่มซำร้านแต่เตี้ยม โรตีฟารีดา พร้อมทั้งสักการะกรมหลวงชุมพร ขอพรเสด็จเตี่ย เซลฟี่ที่เขามัทรีจุดชมวิวสุดฮอทของชุมพรที่ใครไม่ไปถือว่าพลาด เล่นน้ำหาดทุ่งวัวแล่น หาดทรายสวยสุดลูกหูลูกตา ชิมผลไม้จากต้นที่สวนผลไม้ท่าแซะ เรียนรู้การทำผ้าบาติกจากชุมชนกลุ่มผาแดง พร้อมซื้อของฝากของที่ระลึก

กำหนดการเดินทาง

โปรแกรมเที่ยวเมืองรอง จังหวัดชุมพร

2 วัน 1 คืน

กำหนดการ : 17 – 18 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียด:

วันที่ 1

เช้า                    คณะพร้อมกันที่ บขส.มาบอํามฤต พบกับตัวแทนของเรา โดยมีพนักงานคอยอำนวยความสะดวกในการจัดเก็บสัมภาระและกระเป๋าเดินทางใต้ท้องรถให้กับคณะท่าน

                        เมื่อคณะพร้อมเริ่มออกเดินทางไปยังอำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร เดินทางโดย (รถบัส จำนวน 30 คน, รถมินิบัส จำนวน 20 คน และรถตู้ จำนวน 10 คน) ใช้เวลาเดินทาง 20 นาที (11 กิโลเมตร)

                        ถึงอำเภอปะทิว เดินตลาดเช้าชมชีวิตความเป็นอยู่ วิถีชุมชนของชาวประมง ใกล้หาดทุ่งมหา และรับประทานอาหารเช้าพื้นบ้าน (มื้อที่1) ที่หาทานจากที่อื่นไม่ได้เช่น ใบเหลียงผัดไข่ แกงเลียงผักหวาน หมูผัดกะปิสะตอ แกงส้มไข่ปลาลิวจิว ฯลฯ ตามอัธยาศัย

                        จากนั้นเดินทางต่อไปที่วัดแก้วประเสริฐ เพื่อทำบุญสักการะพระโพธิสัตว์กวนอิม วัดนี้เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า วัดเจ้าแม่กวนอิม โดยวัดนี้สร้างขึ้นบนเนินเขาที่อยู่ริมชายทะเล ที่มองเห็นทิวทัศน์ของแผ่นดินเว้าแหว่งประดุจแหลมที่ยื่นล้ำเข้าไปในทะเลปะทิวได้อย่างสวยงาม วัดนี้ถูกสร้างขึ้นในทั้งแบบไทยและจีน  เพื่อให้ผู้คนได้สักการะ พระโพธิสัตว์กวนอิมแห่งทะเลใต้ สูง 9.99 เมตรจะเป็นไฮไลท์ของวัดนี้เลยทีเดียว ใช้เวลาเดินทาง 16 นาที (13 กิโลเมตร)

                        จากนั้นเดินทางไปที่หาดบางเบิด ทำกิจกรรมตีวอลเล่ย์บอลชายหาด ถ่ายรูปกับเกาะรูปหัวใจเป็นไฮไลท์หลักของที่นี่ หาดบางเบิดเป็นหาดทรายละเอียดสีน้ำตาลแดงทอด ยาวกว่า 10 กิโลเมตรมีทิวสนตลอดเส้นทางไปจนสุดเขตประทิว โอบล้อมด้วยภูเขาหินปิดหัว พื้นที่ชายหาดส่วนใหญ่เป็นพื้นที่โครงการพัฒนาส่วนพระองค์ ใช้เวลาเดินทาง 20 นาที (14.5 กิโลเมตร)

เที่ยง                 รับประทานอาหารกลางวันที่หาดบางเบิด ร้านครัวขันทอง (มื้อที่2)

                        เดินทางไปที่เกาะเตียบ ขึ้นเรือไปยังเกาะยอ ธนาคารปูเพื่อกินปูห้อยขาราชาชุมพร(มื้อที่3)กลางทะเลพร้อมชมวิว เป็นไฮไลท์หลักของทริปนี้ ซึ่งที่นั่งออกแบบมาให้ทุกท่านได้ผ่อนคลาย ด้วยโต๊ะพื้นกระจก สามารถมองเห็นท้องทะเลได้อย่างชัดเจน ที่นั่งออกแบบให้นั่งห้อยขาลงไปในทะเลได้อีกด้วย และเสมือนได้รับการทำสปาเท้าโดยปลาเล็กปลาน้อยขณะที่ห้อยขาอีกด้วย  บริเวณที่นั่งสามารถมองเห็นวิวทะเลได้แบบ 360 องศาไปเลย ใช้เวลาเดินทาง 22 นาที (16.4 กิโลเมตร)

                        จากนั้น เข้าที่พักเพื่อเช็คอินที่ภูแก้วโฮมสเตย์ พักผ่อนตามอัธยาศัย

                        มีกิจกรรมให้เลือกทำได้มากมาย อาทิ ดำน้ำชมปะการัง ตกหมึก ตกปลา นั่งแพกินอาหาร กิจกรรมท่องเที่ยวเพื่อสังคม ปล่อยลูกปู ทำบ้านปลา ซึ่งนักท่องเที่ยวนอกจากจะได้รับความรู้จากคนพื้นที่แล้ว ยังได้ซึมซับวิถีชีวิตของชาวบ้านปะทิวที่เป็นมิตรมาก ๆ อีกด้วย

เย็น                   รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่4) เมนูอาหารทะเลมากมายที่นำวัตถุดับสดๆจากการไปทำกิจกรรมมาช่วงบ่ายมาประกอบอาหารด้วยตัวท่านเองภายในโฮมสเตย์ จะมีชาวบ้านผู้เชี่ยวชาญคอยช่วยและคอยสอน ซึ่งเมนูห้ามพลาดสุดพิเศษของมื้อนี้คือ แกงส้มทุเรียนรสเด็ดที่หาทานที่ไหนไม่ได้แน่นอน

                        จากนั้นล่องเรือออกไปทำกิจกรรมยามค่ำคืนก็คือ ตกหมึกกินหมดสดๆ กลางทะเลไม่อั้น

                        กลับที่พัก และพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2

เช้า                    ตื่นเช้าทำกิจกรรมตักบาตรเช้า

รับประทานอาหารเช้า ของโฮมสเตย์ และเช็คเอาท์ออกจากโฮมสเตย์

                        จากนั้นออกเดินทางไปยังอำเภอเมืองชุมพร บ้านหนองใหญ่ โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ เพื่อไปศึกษาศูนย์เรียนรู้ตามศาสตร์ขอพระราชา แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว(รัชกาลที่ 9)  โดยภายในศูนย์จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก ๆ คือ ส่วนที่เป็นเกาะชมนกชมไม้เป็นการปลูกต้นไม้ให้เป็นผลเพื่อสำหรับเป็นอาหารของนก ส่วนที่สองเป็นพื้นที่ประกอบอาชีพจริง  มีการปรับพื้นที่เพื่อปลูกปาล์มน้ำมัน โดยใช้ปุ๋ยพืชสดและปุ๋ยคอกจากหมูลาน จุดแสดงองค์ความรู้การทำการเกษตรตามภูมิปัญญาแบบท้องถิ่นของชาวชุมพร และส่วนสุดท้ายก็คือการนำเสนอเกี่ยวกับการผลิตของชาวชุมชนแบบดั้งเดิม มีแปลงนาสาธิต โดยใช้ข้าวพันธุ์เหลืองปะทิวมาปลูก ซึ่งเป็นพันธุ์ดั้งเดิมของจังหวัดชุมพร มีการใช้อุปกรณ์ทำนาแบบโบราณ มีเครื่องสีข้าวแบบโบราณไว้ให้ผู้ที่เดินทางเข้ามาศึกษาได้เรียนรู้การผลิตข้าวของชุมชนชุมพร ใช้เวลาเดินทาง 51 นาที (52กิโลเมตร)

เที่ยง                 เดินทางไปรับประทานอาหารกลางวันที่ โชคดีแต่เตี๊ยม(มื้อที่5) เป็นร้านขึ้นชื่อทั้งอาหารคาวหวานและที่พลาดไม่ได้คือติ่มซำ ซึ่งเป็นร้านอาหารที่มีวัฒนธรรมการกินอันหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของถิ่นใต้ซึ่งได้รับอิทธิพลจากจีน มีติ่มซำหลากหลายให้เลือกรับประทาน เช่น ขนมจีบกุ้ง ขนมจีบปู ฮะเก๋า ซาลาเปา  หอยจ๊อ ปอเปี๊ยทอด ขาไก่น้ำแดง ไข่เยี่ยวม้า หมูสับไข่กุ้ง เบค่อนพันหมู บักกุดเต๋ เสิร์ฟพร้อมกับน้ำชาจีนและน้ำสมุนไพรไทย หลังรับประทานอาหารเสร็จก็พาท่านช็อปปิ้งที่ห้างโอเชี่ยนชอปปิ้งมอลล์ ใช้เวลาเดินทาง 14 นาที (7 กิโลเมตร)

                        แวะกินของหวานที่ร้านโรตีฟารีดา(มื้อที6) ใกล้กับโชคดีแต่เตี๊ยม (230 เมตร) เมนูแนะนำของที่นี่ก็จะเป็น โรตีมัสมั่น กับ โรตีผลไม้รวม อีกทั้งยังมีเครื่องดื่มมากมายไว้รับประทานคู่กับโรตี อาทิเช่น นมร้อน โกโก้ร้อน และชาร้อน เป็นต้น

จากนั้นเดินทางไปสักการะกรมหลวงชุมพร เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญที่ผู้มาเยือนชุมพรมักไม่พลาดที่จะมาสักการะขอพร ‘เสด็จเตี่ย’ เพื่อขอพรให้มีโชคมีชัย พร้อมนำเครื่องสักการะมากราบไว้ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องเซ่นไหว้ กุหลาบแดง หรือจะเป็นประทัด นำมาจุดแก้บน ใช้เวลาเดินทาง 30 นาที (21.3 กิโลเมตร)ความน่าสนใจและแตกต่างของศาลกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ หรือศาลเสด็จเตี่ยที่ชาวชุมพรให้ความเคารพ เสมอมานั้น คือเรือจำลองจักรีนฤเบศรจำลองที่มีขนาดกว้าง 29 เมตร ยาว 79 เมตร สูง 6 เมตร เรือลำนี้สร้างขึ้นมา ด้วยพลังศรัทธาของชาวปากน้ำหลังสวนที่ได้ร่วมกันเสียสละทั้งทรัพย์และแรงงาน ทุ่มเทให้กับการก่อสร้างเรือจำลองลำนี้ โดยใช้งบประมาณก่อสร้างถึง 12 ล้านบาทเลยทีเดียว

และซื้อของฝากของที่ระลึก ที่ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้า 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ มีสินค้าให้เลือกซื้อหลากหลายของจังหวัดชุมพร

จากนั้นไปศูนย์การเรียนรู้ผ้าบาติกและผลิตภัณฑ์จากผ้าบาติก ( อสม.ผาแดงหาดทรายรี ) เพื่อศึกษาและเยี่ยมชมการทำผ้าบาติกของชุมชนหาดทรายรี ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเน้นลวดลายเกี่ยวกับท้องทะเล ธรรมชาติ และเอกลักษณ์ด้านต่างๆของจังหวัด ที่จะสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น ในการออกแบบลวดลายต่างๆ เช่น ดอกพุทธรักษา ดอกไม้ประจำจังหวัด นกอีแอ่น สัตว์เศรษฐกิจที่ขึ้นชื่อของจังหวัดชุมพร ภาพปะการังและสัตว์ทะเลต่างๆ รวมถึงเรือรบหลวงที่ศาลกรมหลวงชุมพร และสามารถนำกลับไปเป็นของที่ระลึกจากชุมชน ใช้เวลาเดินทาง 4 นาที (2.8 กิโลเมตร)

แวะขึ้นไปยังจุดชมวิวเขามัทรี เพื่อชมวิวทิวทัศน์และถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึก ใช้เวลาเดินทาง 5 นาที (3.7 กิโลเมตร)

เดินทางไปต่อที่หาดทุ่งวัวแล่น เป็นชายหาดที่มีเม็ดทรายสีขาวนวลละเอียด ทอดตัวยาวสุดสายตา เหมาะแก่การเล่นน้ำ เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว ส่วนทางด้านใต้ของหาดติดภูเขา เป็นแหล่งดำน้ำตื้นที่มีชื่อเสียงมีปะการัง และปลาหลายชนิด สามารถปั่นจักรยานหรือขับรถเลียบชายหาดได้ ใช้เวลาเดินทาง 36 นาที (30 กิโลเมตร)

เย็น                   รับประทานอาหารเย็นที่ร้านต้นรักซีฟู้ด(มื้อที่7) ร้านบรรยากาศบ้านๆ ริมหาดทุ่งวัวแล่น มีศาลามุงจากริมหาดให้เลือกนั่ง ทางร้านมีบริการห้องอาบน้ำสำหรับนักท่องเที่ยวที่เล่นน้ำได้ชำระร่างกายก่อนเดินทางกลับ

จากนั้นเดินทางไปที่อำเภอท่าแซะ ไปยังสวนผลไม้ สวนทุเรียนเขาวงเพื่อกินบุฟเฟ่ต์ผลไม้(มื้อที่8) สดๆจากต้น ใช้เวลาเดินทาง 27 นาที (18 กิโลเมตร)

และเดินทางไปยังท่าอากาศยานจังหวัดชุมพร เพื่อกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์เอเชีย โดยสวัสดิภาพ