ทริปสุขใจ อาหารหลักร้อย ณ เมืองร้อยเอ็ด

ทริป 1 วัน

พาทุกท่านเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวภายในจังหวัดร้อยเอ็ด ชมอ่าวเก็บน้ำห้วยพุงใหญ่ รับประทานอาหารท้องถิ่น จากนั้นนำท่านชมน้ำตกถ้ำโสดาและพระมหาเขดีย์ชัยมงคลสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิภาพในวัด

รายละเอียดทริป

เปิดประสบการณ์ใหม่สำหรับผู้หลงใหลกับผืนป่าต้นน้ำ ทริปท่องเที่ยวสไตล์ชิลล์ๆดื่มด่ำบรรยากาศของแม่น้ำและน้ำตกอันเป็นที่น่าหลงไหลของเหล่าผู้ชอบการเดินทางทางธรรมชาติที่สามารถมาได้ทุกเพศทุกวัย
                และแน่นอนอาหารที่เราจะพาไปซิม คงไม่พ้นอาหารท้องถิ่นเราจึงอยากให้ท่านลองมาสัมผัสกับการกินข้าวท่ามกลางสายน้ำที่มีความเป็นส่วนตัวได้อีกด้วยในราคาที่สบายๆ  เพียงแค่หลักร้อยเท่านั้น

กำหนดการเดินทาง

โปรแกรมทัวร์

One Day Trip
 

-ภาคเช้า

  • รับลูกค้า ณ จุดนัดพบ ออกเดินทางด้วยรถตู้ปรับอากาศ VIP บริการอาหารเช้าในรูปแบบ Box-set
  • นำพาทุกท่านเที่ยวชมอ่างเก็บน้ำห้วยพุงใหญ่ เป็นสถานที่พักผ่อนย่อนใจของชาวร้อยเอ็ดท่ามกลางหุบเขาลายล้อมรอบเป็นที่พักผ่อนที่ดีที่สุดใกล้ชิดธรรมชาติ หนีความวุ่นวายจากเมืองมาสัมผัสอากาศอันบริสุทธิ์อีกทั้งยังเป็นที่พักผ่อนทั้งกายและใจ บริการอาหารกลางวันในรูปแบบท้องถิ่นทานบนแพ

-ภาคบ่าย

  • นำทุกท่านชมน้ำตกถ้ำโสดา น้ำตกที่สวยที่สุดในจังหวัดร้อยเอ็ด สัมผัสกับสายน้ำที่ไหลรินลงบนหน้าผาพร้อมสักการะขอพรจากพระ เพือเป็นสิริมงคล
  • นำทุกท่านเยี่ยมชมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล มีลักษณะเป็นเจดีย์ขนาดใหญ่ที่วิจิตรงดงาม ใช้ศิลปกรรมร่วมสมัยระหว่างภาคกลางและอีสาน ออกแบบให้เป็นสีขาวตกแต่งลวดลายตระการตาด้วยสีทองเหลืองอร่ามหลังจากนั้นนำทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ ส่งสนามบิน/ตัวเมือง