เที่ยวอย่างเท่

ทริป 2 วัน 1 คืน

เป็นการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่เรียนรู้วิถีการเป็นอยู่ของชาวบ้าน อีกทั้งยังเรียนรู้การทำเครื่องเงิน และการใช้ชีวิตของชาวเขา

รายละเอียดทริป

สถานที่แรก

               สถานที่ที่ต้องนำเสนอนั่นเป็นสถานที่ขึ้นชื่อของจังหวัดกำแพงเพชร นั่นคืออุทยานแห่งชาติแม่วงก์และจะนำทุกท่านไปเรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวบ้าน และได้พาไปชิมอาหารพื้นบ้านที่หาชิมได้ยากของชาวบ้านที่สืบถอดต่อกันมา ก็คือ ข้าวโป่ง เป็นขนมที่อยู่คู่กับชาวบ้านมานาน

สถานที่ที่สอง

                พาทุกท่านมุ่งหน้าสู่อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ซึ่งจุดที่เราจะไปพักคือ ช่องเย็น ซึ่งมีอากาศที่บริสุทธิ์ ดื่มด่ำกับบรรยากาศในตอนเช้า และเดินทางเท้ามุ่งหน้าไปสู่ภูสวรรค์ในยามเช้า

สถานที่ที่สาม

               นอกจากนั้นจะพาทุกท่านไปชมสถานที่ที่สวยงามไม่แพ้กันนั่นก็คือ อุทยานแห่งชาติคลองลาน เป็นน้ำตกที่สวยงาม มีธารน้ำไหลตลอดปี และเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์ น้ำตกคลองลานมีต้นน้ำมาจากเทือกเขาขุนคลองลานเมื่อเข้าไปใกล้บริเวณน้ำตกคุณจะสัมผัสได้ถึงความยิ่งใหญ่ และสวยงามของน้ำตกแห่งนี้ได้อย่างดี โดยในช่วงฤดูฝนสายน้ำจะไหลลงสู่หน้าผาจะให้ความสวยงามกว่าช่วงฤดูอื่นๆ อากาศที่สดชื่น

สถานที่ที่สี่

               ระหว่างทางกลับได้แวะชมวิถีชีวิตของชนเผ่าเมี่ยน (เย้า) ชมการใช้ชีวิตความเป็นอยู่และอาชีพของพวกเขา เช่น การทำเครื่องเงิน และเครื่องประดับต่างๆในการแต่งการของชุดชาวเขา ที่ทำมาจากช่างเงินที่เป็นชนเผ่าเมี่ยนแท้ๆ

สถานที่ที่ห้า

               และอีกหนึ่งที่เราจะพาทุกท่านแวะคือ ร้านขายขนมว่างของชาวเขาเผ่าเมี่ยน อีกทั้งยังเป็นขนมที่ชาวเขาคิดกันขึ้นมาเอง มีจำหน่ายทุกพื้นที่ที่มีชาวเขาอาศัยอยู่แต่จะมีเพียงแค่ชาวเขาเผาเมี่ยนเท่านั่น

และทั้งหมดนี้คือทริปการท่องเที่ยวที่อยากจะแนะนำให้กับบุคคลทั่วไปที่รักในการท่องเที่ยวในเชิงธรรมชาติและอยากสัมผัสกับอาหารพื้นถิ่นวิถีความเป็นอยู่ของชาวเขาอีกด้วย

กำหนดการเดินทาง

เที่ยวอย่างเท่คลองลานกำแพงเพชร

วันแรกของการเดินทาง

วันเสาร์

9 : 00 น.            รวมตัวกันที่ มรภ.กพ ตึกคณะวิทยาการจัดการ

9 : 30 น.            ออกเดินทางโดยรถตู้

10 : 30 น.          ถึงที่หมายคือหมู่บ้านแม่พืชไปชมความเป็นอยู่ของชาวบ้านและการทำขนมข้าวโป่งที่มีมาตั้งแต่บรรพบุรุษเป็นสูตรเฉพาะของ
                         ชาวบ้านแม่พืชค่ะ

11 : 30 น.          ออกเดินทางขึ้นอุทยานแห่งชาติแม่วงก์

12 : 00 น.          แวะรับประทานอาหารกลางวันที่ที่ทำการอุทยานแห่งชาติแม่วงก์

13 : 00 น.          ออกเดินทางขึ้นช่องเย็นเพื่อไปกางเต้นนอนดื่มด่ำกับบรรยากาศที่สดชื่นและดูพระอาทิขึ้นในตอนเช้า

15 : 00 น.          ถึงช่องเย็นอย่างปลอดภัยให้นักท่องเที่ยวเอาสัมภาระไปเก็บตามเต้นและพักผ่อนตามอัธยาศัย

17 : 30 น.          รับประทานอาหารที่ช่องเย็นและพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่สอง วันอาทิตย์

05 : 40 น.          ทำภารกิจส่วนตัวและเดินทางขึ้นภูสวรรค์เพื่อชมพระอาทิตย์ขึ้น

07 : 30 น.          รับประทานอาหารเช้า

08 : 30 น.          รวมตัวและเตรียมตัวไปยังอุทยานแห่งชาติคลองลาน

09 : 00 น.          ออกเดินทางไปยังหมู่บ้านเย้าเขาน้อย

10 : 30 น.          ไปดูวิถีชีวิตและการทำเครื่องเงินของชาวเขาเผ่าเมี่ยน(เย้า) และการผลิตเครื่องเงิน

11 : 00 น.          มุ่งหน้าเดินทางสู่น้ำตกคลองลานและรับประทานอาหารกลางวันที่น้ำตกคลองลาน

12 : 00 น.          ถึงอุทยานแห่งชาติคลองลานอย่างปลอดภัยและรับประทานอาหารเที่ยงแสนอร่อยและให้นักท่องเที่ยวพักผ่อนตามอัธยาศัย

15 : 00 น.          เดินทางมุ่งหน้าสู่ร้านขนมว่างของชนเผ่าเมี่ยน(เย้า)

15 : 30 น.          ถึงร้านขนมว่างของชนเผ่านเมี่ยน(เย้า )และให้นักท่องเที่ยวทุกท่านลองชิมอาหารว่างของชาวเขา

16 : 00 น.          เดินทางกลับกำแพงเพชรโดยสวัสดิภาพ

17 : 30 น.          ถึง มรภ.กพ อย่างปลอดภัย และกล่าวลานักท่องเที่ยวทุกท่าน