เที่ยวลำพูน อบอุ่นอก อบอุ่นใจ

ทริป 2 วัน 1 คืน

การเที่ยวลำพูน จะเที่ยวแบสบายๆ ไม่รีบ ไม่สนใจเวลา ลูกทัวร์จะได้ชิมอาหารย่างดังในลำพูน ท่องเที่ยวตามที่ต่างๆ ทั้งในอำเภอเมืองรวมถึงอำเภอลี้ อาหารจะมีทั้งร้านนั่งชิว และอาหารท้องถิ่นของวิถีชาวบ้าน

กำหนดการเดินทาง

กำหนดการ“ เที่ยวลำพูน อบอุ่นอกอบอุ่นใจ ”

กิจกรรมวันแรก

05.30-06.00 น.รวมลูกทัวร์สถานที่ลานเจ้าแม่จามเทวี อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

06.00-07.00 น.เดินทางไป อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

07.00-08.00 น.แวะรับประทานอาหารเช้าหน้าตลาดกาดแลงห้วยกาน( ข้าวมันไก่ )

08.00-09.30 น.เดินทางต่อไป ถึงอุทยานแห่งชาติแม่ปิงทุ่งกิ๊ก แก่งก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

09.30-11.00 น. อุทยานแห่งชาติแม่ปิง ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เป็นทะเลสาบเที่เกิดขึ้นมาจากผลพวงจากการสร้าง          เขื่อนภูมิผลอยู่ทางตอนบน ของเขื่อน แก่งก้อเป็นเวิ้งน้ำขนาดใหญ่เกิดจากลำห้วยแม่ก้อไหลมาบรรจบแม่น้ำปิง ที่นี่มีบรรยากาศที่สวยงามทิวทัศน์และบรรยากาศโดยรอบ ของทะเลสาบแก่งก้อที่ห้อมล้อมด้วยขุนเขา มีบรรยากาศต้นไม้ที่เขียวขจีเหมาะแก่การพักผ่อนกับธรรมชาติท่ามกลางทะเลสาบ

11.00-12.00 น.เดินทางไปน้ำตกก้อที่อยู่ไม่ไกลกัน เป็นน้ำตกหินปูน ที่เกิดจากห้วยแม่ก้อไหลผ่านหน้าผาหินปูนสูงประมาณ 20 เมตร ไหลลดหลั่นกันลงมามีทั้งหมด 7 ชั้น และตกลงมายังแอ่งน้ำขนาดใหญ่สีเขียว เบื้องล่างเนื่องจากบริเวณดังกล่าวมีหินปูนและมีน้ำไหลตลอดปี จึงทำให้บริเวณน้ำตกมีหินงอกหินย้อยมากมาย และมีความสวยงามตามธรรมชาติ บริเวณน้ำตกยังมีแอ่งน้ำขนาดใหญ่ที่สะอาดไม่มีสิ่งใดรบกวน ทำให้มีปลาชนิดต่างๆ อาศัยอยู่มากมายหากมาในช่วงที่มี แสงอาทิตย์ตกลงมายังน้ำตก จะเห็นเป็นประกายระยิบระยับสวยงามแปลกตา

13.00 น.เดินทางออกจากน้ำตกก้อมุ่งหน้า วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

14.00-15.30 น.วัดพระพุทธบาทห้วยต้มเป็นวัดประจำหมู่บ้านที่เคารพศรัทธาของชาวบ้านห้วยต้ม ภายในวัดมีวิหารที่บรรจุร่างของครูบาวงศ์ ซึ่งไม่เน่าไม่เปื่อยไว้ในโรงแก้ว มีรอยพระพุทธบาทที่เชื่อว่า องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมา      ณ ที่นี่ ครูบาวงศ์จึงได้สร้างรอยพระบาทจำลองครอบของจริงไว้

15.30-15.50 น. แวะซื้ออาหารเจทานเล่นระหว่างทางซึ่งชาวปกาเกอะญอจะไม่ทานเนื้อสัตว์ จะกินของที่หาจากป่า เช่น ผักทอด เห็ดทอด ซึ่งเป็นของที่ไม่ควรพลาดเป็นอาหารเฉพาะท้องถิ่น

15.50-16.50 น.เดินทางไปถึงพระธาตุเจดีย์ศรีเวียงชัย ตำบลนาทราย คล้ายชเวดากอง จำลอง เป็นสถาปัตยกรรมทางพระพุทธศาสนาศิลปะล้านนาที่สร้างด้วยศิลาแลงทั้งองค์ มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ผู้ริเริ่มให้มีการออกแบบและการสร้างคือ หลวงปู่ครูบาชัยยะวงศาพัฒนา เพื่อให้เป็นพุทธเจดีย์ของพระพุทธเจ้า ๕ พระองค์อันจะเป็นพุทธเจดีย์ของภัทรกัปให้ลูกหลานคนไทยได้กราบไหว้เป็นแห่งแรกของประเทศไทยและเป็นแห่งที่สองของโลก

16.50-17.10 น.เดินทางเข้าที่โฮมสเตย์ บ้านคุณสุรีพร พงศากมล บ้านเด่นยางมูล ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน โทรศัพท์ 087-1856171

17.10-18.30 น.พักผ่อนและทำธุระส่วนตัวตามอัธยาศัย

18.30-19.30 น.รับประทานอาหารเย็นในรูปแบบขันโตก

19.30 น.พักผ่อนตามอัธยาศัย จบกิจกรรมวันที่หนึ่ง

กิจกรรมวันที่สอง

07.00-08.30 น.เดินทางออกจากโฮมสเตย์

08.30-09.00 น.แวะรองท้องด้วยขนมเค้กและเครื่องดื่มเย็นๆ ที่ร้าน Café De Lyn Café and Meal

09.00-10.00 น.เดินทางไปพระพุทธบาทผาหนาม

10.00-11.00 น. วัดพระพุทธบาทผาหนามมี 2 จุด ให้แวะชมคือ ตัววัดที่ตั้งอยู่ด้านล่างมีรูปปั้นขนาดใหญ่ของ ครูบาอภิชัย (ขาวปี) ศิษย์ของครูบาเจ้าศรีวิชัยเป็นจุดเด่นตรงหน้าวัด และอีกหนึ่งจุดคือองค์พระธาตุที่ตั้งอยู่บนยอดดอย 2 องค์ โดยมีสะพานเชื่อมถึงกันและเป็น จุดชมวิวซึ่งสามารมองเห็นเมืองลี้ได้ในมุมสูงแบบ 360 องศา

11.00-13.00 น.รับประทานอาหารที่ร้าน ข้าวซอยบ้านยอง

13.00-14.30 น.เดินทางไปวัดวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหารพร้อมกับกินเฉาก๊วยที่อร่อยที่สุดในเมืองมนุษย์

14.30-16.00 น.ส่งลูกทัวร์ขึ้นรถไฟกลับ ณ สถานีรถไฟขุนตาล