ลองพาแลง แยงพระธาตุ สัมผัสธรรมชาติสองฝั่งโขง

ทริป 2 วัน 1 คืน

เชิญสัมผัสมรดกทางวัฒนธรรม สักการะองค์พระธาตุพนม ตามรอยประวัติศาสตร์ ชมการแสดงของชนเผ่าผู้ไทอ อุ่มเหม้า และร่วมทานพาแลงผู้ไท บ้านอุ่มเหม้า (รับประทานอาหารพื้นเมือง) ณ ถนนสายวัฒนธรรม และ สุดท้าย ล่องเรือสำราญ ดื่มด่ำธรรมชาติเช้านี้ ที่ฝั่งโขง

รายละเอียดทริป