เที่ยวไทย ไปกับไข่ดาว

ทริป 3 วัน 2 คืน

ตะลุยกินแหลก 5 ร้านดังแดนอีสานสัมผัสวิถีชีวิตชุมชนต้นแบบCBTพร้อมWorkshopทำอาหารเย็นร่วมกับชาวบ้าน บ้านกู่กาสิงห์เที่ยวชมแลนด์มาร์คหนึ่งเดียวแห่งจังหวัดร้อยเอ็ดบึงพลาญชัยสักการะสิ่งศักสิทธิ์ ณ ผาน้ำทิพย์

กำหนดการเดินทาง

โปรแกรมทัวร์ ร้อยเอ็ด เรียนรู้วิถีชีวิตของคนในชุมชนและตะลุยกินแหลกกับ 5 ร้านดังใน 3 วัน 2 คืน

“ เที่ยวไทยหัวใจเกินร้อย ”

 

วันที่ 1

06.00 น. คณะเดินทางพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย สถานีขนส่งหมอชิต เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับท่านและคอยอำนวยความสะดวก

06.30 น. ออกเดินทางด้วยรถบัส VIP จากบริษัทพงษ์ประเสริฐทัวร์ สู่ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มบนรถ จากนั้นเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

09.00 น. แวะพักรถที่จุดชมวิว ณ เขื่อนลำตะคอง อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ให้ท่านได้ชมวิวสวยและเก็บภาพบรรยากาศของเขื่อน

09.30 น. เดินทางออกจากเขื่อนลำตะคองเพื่อเดินทางต่อ

12.00 น. เดินทางถึง ร้านอาหารวังหรรษา อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ให้ท่านแวะรับประทานอาหารสไตล์โต๊ะจีนอาหาร 9 อย่าง(1) เมนูเด็ด เป็ดตุ๋นวังหรรษา

13.00 น. เดินทางออกจากร้านอาหาร มุ่งหน้าสู่ชุมชนบ้านสู่กาสิงห์

14.30 น. ถึง ชุมชนบ้านกู่กาสิงห์ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด ให้ท่านเก็บสัมภาระที่บ้านพักโฮมสเตย์โดยมีชาวบ้านดูแลเรื่องที่พัก ชุมชนบ้านกู่กาสิงห์ ขึ้นชื่อเรื่องศูนย์กลางอารยธรรมต่อเนื่องมาจนถึงวัฒนธรรมเขมร ทุ่งกุลาร้องไห้และเป็นชุมชนขนาดใหญ่ที่มีโครงสร้างเครือญาติที่แน่นแฟ้นสามารถกล่าวได้ว่าเป็นญาติกันทั้งหมู่บ้าน เคารพผู้อาวุโส รายได้หลักคือขายข้าวหอมมะลิรับจ้างไถนา (มีรถแทรกเตอร์ไถนามากที่สุด) และทอผ้าไหม ชาวบ้านนิยมปลูกข้าวหอมมะลิทุกครัวเรือน และในทุ่งกุลาแห่งนี้ยังเป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิที่มีชื่อเสียง

15.00 น. เชิญมารวมตัวกัน ณ ลานกิจกรรมเพื่อทำพิธีบายศรีสู่ขวัญ ซึ่งเป็นพิธีประเพณีอย่างหนึ่งของคนไทย เสมือนการต้อนรับขับสู้

16.00 น. เสร็จจากพิธีบายศรีสู่ขวัญ เชิญท่านทำกิจกรรมร่วมกับชาวบ้านโดยการเรียนรู้การหาวัตถุดิบในท้องถิ่นมาประกอบอาหาร โดยมีชาวบ้านเป็นผู้ให้คำแนะนำ

17.00 น. กลับจากการหาวัตถุดิบ ให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ด้วยการทำอาหารพื้นบ้านของชาวบ้านกู่กาสิงห์ ร่วมกับชาวบ้าน ด้วยอาหารที่ชื่อว่า “ ข้าวพาแลง ” โดยมีชาวบ้านเป็นผู้สอนวิธีการทำอย่างใกล้ชิดพา หมายถึง "พาข้าว" หรือ "สำรับกับข้าว" แลง หมายถึง "ตอนเย็น"พาแลง หมายถึงพาข้าวหรือสำรับกับข้าว..สำหรับรับประทานอาหารตอนเย็นกาล่าดินเนอร์นั่นเองบางทีก็เรียก พาข้าวแลงอันเป็นวัฒนธรรมการกินอย่างหนึ่งที่ทุกคนในครอบครัวมาร่วมกันรับประทานอาหารพร้อมหน้าพร้อมตาก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีภายในครอบครัว

18.00 น. เชิญท่านร่วมรับประทานอาหารที่ท่านทำด้วยฝีมือตนเอง(2) โดยการนั่งล้อมวงรับประทานร่วมกับชาวบ้าน

 

วันที่ 2

06.00 น. รวมตัวกันที่หน้าบ้านพักเพื่อทำบุญตักบาตรในตอนเช้า โดยมีชุดตักบาตรที่ชาวบ้านจัดเตรียมไว้

07.00 น. พร้อมกันรับประทานอาหารร่วมกับชาวบ้าน(3) ซึ่งเป็นอาหารพื้นบ้านและวัตถุดิบหาได้ง่ายจากท้องถิ่น

07.30 น. เที่ยวชมสัมผัสวิถีชีวิตชาวบ้านและมัคคุเทศก์น้อยเดินการนำเที่ยวโบราณสถาน

08.00 น. เชิญท่านเข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้การทำเกษตรพอเพียงและปลูกข้าวหอมมะลิในทุ่งกุลาร้องไห้แหล่งปลูกข้าวหอมมะลิที่มีชื่อเสียงที่สุดของโลก ให้ท่านได้มีโอกาสลงมือปลูกข้าวด้วยตนเอง ซึ่งท่านสามารถชมบรรยากาศของเรือสวนไร่นาสัมผัสกับชีวิตของเกษตรกรแท้ ๆ ไม่มีแต่งเติม

10.00 น. คณะเดินทางรวมตัวกันที่รถทัวร์เพื่อออกเดินทางไปยัง ร้านอาหารอีสานบ้านเบน อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด

11.00 น. ถึง ร้านอาหารสวนอีสานบ้านเบน

12.00 น. ออกเดินทางจากร้านอาหารสวนอีสานบ้านเบนไปยัง วัดผาน้ำทิพย์เทพประสิทธิ์วนาราม (ผาน้ำย้อย)

13.30 น. ถึง วัดผาน้ำทิพย์เทพประสิทธิ์วนาราม(ผาน้ำย้อย) ให้ท่านได้สักการะบูชา วัดผาน้ำย้อยเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะเป็นวัดที่ประดิษฐานพระมหาเจดีย์ชัยมงคล พระมหาเจดีย์ใหญ่ที่มีความงดงามตระการตามากที่สุดองค์หนึ่งของประเทศไทย อีกทั้งยังเป็นที่เคารพศรัทธา และความภาคภูมิใจของชาวร้อยเอ็ดและชาวอีสาน พระมหาเจดีย์ชัยมงคล เป็นพระธาตุเจดีย์ที่ใหญ่องค์หนึ่งของประเทศไทย ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุอันเป็นที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชน และมีทั้งหมด 6ชั้นออกแบบโดยกรมศิลปากร ลักกษณะเป็นศิลปกรรมร่วมสมัยระหว่างภาคกลาง และภาคอีสานพระเจดีย์เป็นสีขาวตกแต่งลวดลายตระการตาด้วยสีทองเหลืองอร่าม รายล้อมด้วยเจดีย์องค์เล็กทั้ง 8ทิศ ถือเป็นศาสนสถานสำคัญแห่งหนึ่ง ที่สะท้อนถึงพลังแห่งศรัทธาที่แรงกล้าของประชาชนในภาคอีสาน

14.30 น. ออกเดินทางไปยัง สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด พร้อมบริการอาหารว่างและเครื่องดื่มบนรถ

15.30 น. ถึงสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมือง โดยให้ท่านได้เข้าชมและเพลิดเพลินไปกับสัตว์น้ำหลากหลายชนิดที่นำมาจัดแสดง ที่แห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของชาวจังหวัดร้อยเอ็ดที่ จัดแสดงปลาและสัตว์น้ำจืด พร้อมทั้งนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับปลาและสัตว์น้ำจืดชนิดต่าง ๆ

16.30 น. ออกเดินทางไปยัง สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด คือ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 80 พรรษา ลำดับที่ 3 ตั้งอยู่หน้าศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด นับได้ว่าอยู่ใจกลางเมือง เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2543 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จเป็นประธานเปิดพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนคริทาบรมราชชนนีที่ ประดิษฐานในสวนแห่งนี้ต่อด้วยบึงพลาญชัยซึ่งอยู่ไม่ห่างกันมาก เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ให้ท่านเดินเที่ยวชมความงามของการตกแต่งเป็นสวนไม้ดอกขนาดใหญ่ มีพันธุ์ไม้ต่าง ๆ ร่มรื่น และในบึงน้ำมีปลาชนิดต่าง ๆหลายพันธุ์ มีเรือจักรยานน้ำและเรือพายไว้บริการประชาชนพายเล่นในบึง นอกจากนั้นยังใช้เป็นสถานที่จัดงานเทศกาลของจังหวัด

17.00 น. นักท่องเที่ยวเดินตลาดคนเดินและรับประทานมื้อเย็นตามอัธยาศัย

18.00 น. ออกเดินทางจากตลาด เดินทางกลับที่พักโฮมเสตย์บ้านพักกู่กาสิงห์

19.00 น. กลับถึงบ้านพักกู่กาสิงห์ และให้ท่านเชิญพักผ่อนตามอัธยาศัย

20.00 น. คณะเดินทางรวมตัวกันเพื่อทำพิธีอำลา

 

วันที่ 3

06.00 น. เชิญท่านรวมตัวกันพร้อมสัมภาระเตรียมตัวออกเดินทาง

06.30 น. ออกเดินทางจากชุมชนบ้านกู่กาสิงห์ มุ่งหน้าสู่ร้านอาหารสำหรับมื้อเช้า

07.30 น. ถึงร้านอาหารแม่แอ๋ว ไข่กระทะ แวะรับประทานอาหารเช้าขึ้นชื่อของจังหวัดร้อยเอ็ด

08.30 น. ออกเดินทางจากร้านอาหารแม่แอ่ว สู่ร้านของหวานขึ้นชื่อ

09.00 น. รับประทานของหวาน ณ ร้าน How sweet เป็นร้านเครื่องดื่มและเบเกอร์รี่ที่ท่านไม่ควรพลาด

09.30 น. มุ่งหน้าสู่ “โมก้าแลนด์” แลนด์มาร์คของจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นสถานที่ ท่องเที่ยว พักผ่อน หย่อนใจ ที่มีสิ่งก่อสร้างที่เป็นศิลปะการก่อสร้างที่สวยงามและน่าสนใจ

10.00 น. เดินทางถึง “โมก้าแลนด์” ให้ทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย เพลิดเพลินไปกับทุ่งดอกทานตะวัน และซื้อของฝากขึ้นชื่อจากเมืองเกินร้อย

11.00 น. มุ่งหน้าสู่ร้านอาหาร “เนยสด ปาร์ค”

11.00 น. เดินทางถึงร้านอาหาร “เนยสด ปาร์ค” รับประทานอาหารกลางวัน

12.00 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพมหานคร

18.00 น. ถึงสถานีขนส่งหมอชิตโดยสวัสดิภาพ หัวหน้าทัวร์พร้อมทีมงานกล่าวขอบคุณและกล่าวอำลา คณะทัวร์ทุกท่าน พร้อมแจกแบบสอบถามความพึงพอใจในการร่วมเดินทางในครั้งนี้ เพื่อที่จะพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น ในโอกาสถัดไป