เที่ยวอุตรดิตถ์ เปิดโลกกว้างเมืองรอง 3 วัน 2คืน

ทริป 3 วัน 2 คืน

เที่ยวชมศึกษาประวัติศาสาตร์อุทยานต้นสักใหญ่และพากินพาเที่ยว เขื่อนสิริกิต เล่นน้ำตกแม่พลูสัมผัสกับบรรรยากาศของธรรมชาติ เดินชิวชิม ณ ไร่องุ่นคานาอัน ชื่นชมวิถีชีวิตของคนสมัยก่อน ณ พิพิธภัณฑ์เมืองลับแล

กำหนดการเดินทาง

เที่ยวอุตรดิตถ์ เปิดโลกกว้างเมืองรอง (3 วัน 2 คืน)
วันแรก วันที่ 13 ตุลาคม 2561

06:00 น. เจอกันที่จุดนัดพบ เดอะมอล์บางแค
06:30 น. ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่อุตรดิตถ์ พร้อมอาหารว่าง (1)
13:00 น. เดินทางถึงจังหวัดอุตรดิตถ์
13:30 น. รับประทานอาหารที่ร้านป้อมข้าวพันผัก อุตรดิตถ์ ป้อมข้าวพันผักเป็นร้านอาหารต้นแบบเมนูไร้พุงเมนูชูสุขภาพของดีเมืองลับแล (2)
14:30 น. แวะแชะแชร์ภาพ เขื่อนสิริกิต อุตรดิตถ์ เขื่อนสิริกิตมีทิวทัศน์อันงดงามของป่าไม้ประดับด้วยสายน้ำ สายลม แสงแดด เหมาะสำหรับพักผ่อนหย่อนใจ
15:10 น. เที่ยวชมไร่องุ่นคานาอัน ไร่องุ่นแห่งแรกของจังหวัดอุตรดิตถ์ มีองุ่นไว้ให้เก็บเกี่ยวตลอดปี มีสถาปัตยกรรมแบบสไตล์อิตาลีที่สวยงาม
16:40 น. เช็คคอิน โรงแรม สีหราช คุณสามารถสัมผัสความรู้สึกสู่ประตูล้านนาไทย พร้อมพักผ่อนตามอัธยาศัย
18:00 น. พานักท่องเที่ยว ช้อป ชิม ที่ตลาดโต้รุ่ง เทศบาล4 ของขึ้นชื่อตลาดโต้รุ่งเทศบาล4 หอยทอดร้านเจ๊เบียบ ในตลาดแห่งนี้มีอาหารให้ทุกท่านเลือกสรรอย่างมาก
20:30 น. พาทุกท่านกลับมายังที่พักเพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง วันที่ 14 ตุลาคม 2561
06:30 น. เจอกันที่ล็อบบี้ของโรงแรม
07:30 น. พาทุกท่านมารับประทานอาหารเช้าที่ร้านเล้งเลือดหมู ร้านเล้งเลือดหมูมีรสชาติอาหารจะออกแนวโบราณ มีอาหารเช้าให้เลือกสรรอย่างมากมาย
08:00 น. กลับมายังที่พักเพื่อเตรียมไปทำกิจกรรมต่อไป
09:30 น. ถึงพิพิธภัณฑ์เมืองลับแล พิพิธภัณฑ์เมืองลับแลเป็นสถานที่รวบรวมเรื่องราวประวัติศาสตร์ของเมือง วิถีชีวิตและขนบธรรมเนียมการใช้ชีวิตของผู้คนในเมืองลับแล ในพิพิธภัณฑ์มีกิจกรรมปั่นจักรยานเที่ยวพิพิธภัณฑ์อีกด้วย
11:40 น. พารับประทานอาหารที่ร้านอาหารร้านป๋ายลับแล (3) เป็นร้านบรรยากาศดีได้รับประทานอาหารท่ามกลางธรรมชาติ
13:15 น. เที่ยวชมน้ำตกแม่พูล ดื่มด่ำกับธรรมชาติ ฟังเสียงน้ำไหล น้ำตกแม่พูลเกิดจากการตกแต่งธารน้ำ โดยการเทปูนให้น้ำไหลลดหลั่นจากบนเขาสูงลงมา ดูคล้ายน้ำตกธรรมชาตินักท่องเที่ยวสามารถลงเล่นน้ำได้ที่นี้
16:00 น. เดินทางถึงอนุสรณ์พระยาพิชัยดาบหัก ประดิษฐานอยู่ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงเกียรติในเรื่องความองอาจ กล้าหาญ รักชาติ และเสียสละของท่าน
16:40 น. รับประทานอาหารเย็นที่ร้าน By The River Uttaradit (4)
18:40 น. กลับที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม วันที่ 15 ตุลาคม 2561
07:00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (5)
08:00 น. เช็คเอ้าท์เตรียมตัวเพื่อกิจกรรมต่อไป
09:00 น. พาไปชมสวนทุเรียนหลง – หลินลับแล ดูวิธีการเก็บเกี่ยวทุเรียน วิธีการปลอกทุเรียนและช็อปชิมทุเรียนขึ้นชื่อของจังหวัดอุตรดิตถ์
11:00 น. อุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่ เดินชมธรรมชาติและถ่ายรูปคู่กับต้นสักที่ใหญ่ที่สุดในโลกได้ที่นี่
12:30 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ร้าน Nampad City Coffee (6)
13:30 น. ถึงร้านบ้านกนกมณี ขนมเทียนเสวย ชมวิธีการทำขนมนานาชนิดของร้าน บ้านกนกมณี ขนมเทียนเสวย ซื้อของฝากกลับบ้าน
14:20 น. เดินทางกลับสู่กรุงเทพมหานคร
21:20 น. ถึงกรุงเทพมหานครโดยประมาณ