เที่ยวเมืองรอง ลองหรือยัง

ทริป 1 วัน

เที่ยวเมืองรอง ลองหรือยัง ? ลิ้มรสกล้วยไข่ กระยาสารทกับน้ำเฉาก๊วยรสเลิศ เรียนรู้ประวัติความเป็นมาของเมืองรอง และทานก๋วยเตี้ยวชากังราว ที่เปนเอกลักษณ์ต่อด้วยการทำข้าวตอกกับเชฟชุมชน ไหว้พระสักการะขอพรสิ่งศักสิทธิ์คู่เมืองกำแพงเพชร เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

กำหนดการเดินทาง

เที่ยวเมืองรอง ลองหรือยัง? กำแพงเพชร

09.00น.  เดินทางไปรับนักท่องเที่ยวที่สนามบินที่จังหวัดพิษณุโลกไปที่จุดนัดพบที่จังหวัดกำแพงเพชร

10.30น.  กล่าวต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมากับทริป เที่ยวเมืองรอง ลองหรือยัง พร้อมเปลี่ยนรถรางเพื่อเดินทางไปยังอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรที่วัดช้างรอบที่มีความโดดเด่นเที่ยวชมบรรยากาศภายในอุทยานสามารถถ่ายรูปเก็บไว้เป็นภาพความประทับใจ

11.30น.  หลังจากที่เราได้เยี่ยมชมอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรแล้วเราจะเดินทางกันต่อไปยังร้านก๋วยเตี๋ยวที่มีชื่อเสียงอย่างมากในจังหวัดกำแพงเพชรและเมนูให้เลือกอย่างหลากหลาย

13.00น.  เดินทางไปยังบ้านหมู่ที่ 4 นครชุม มีการทำกิจกรรมเวิร์คช็อปกับเชฟชุมชนด้านอาหารพื้นบ้านเป็นอาหารที่คนในจังหวัดกำแพงเพชรเป็นที่รู้จักกันดีพร้อมเรียนรู้ส่วนผสมและวิธีการทำ อาทิ “ข้าวตอก” เป็นอาหารรสชาติที่หวานหอมนิยมรับประทานเป็นของว่าง ที่สร้างชื่อเสียงและทำรายได้ให้แก่ชาวชุมชนในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร

16.00น.  เดินทางไปยังร้าน “เมี่ยงมะพร้าวสูตรโบราณ” ที่มีรสชาติอร่อยขึ้นชื่อของนครชุมที่สืบทอดสูตรกันมาจนถึงรุ่นที่2

16.30น.  เดินทางไปยังวัดที่มีความสำคัญในตำบลนครชุม สามารถเข้าไปนมัสการพระบรมธาตุเจดีย์ที่อยู่คู่เมืองกำแพงเพชร เป็นวัดเก่าแก่อยู่คู่เมืองกำแพงเพชรมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน