อยู่กับสวน กินกับเขา

เป็นทริปการพักผ่อนโฮมสเตย์กินอยู่กับคนท้องถิ่น ทำสวนทำฟาร์ม ฟาร์มผักผลไม้ของคนรุ่นใหม่ที่กลับไปพัฒนาพื้นที่เกษตรให้ยั่งยืน กับทรัพยากรท้องถิ่น เป็นการพักผ่อนกับอากาศสงบ เรียบง่าย และเรียนรู้วิถีชีวิตแบบพอเพียง มีประสบการณ์กับการเก็บผลไม้สดจากสวน รวมถึงอาหารแปลกใหม่ รวมถึงกิจกรรมต่างๆและการเรียนรู้ซึ่งกันและกันของคนในท้องถิ่น และกลุ่มคนที่มาเยือน

รายละเอียดทริป

ยังทำฟาร์ม…ความยั่งยืนที่หาที่ไหนไม่ได้

ยังทำฟาร์ม(Young Tam Fram) สวนผลไม้เล็กๆของพี่อุ๊บุญอยู่ในพรหมคีรีที่นี่มีทั้งธรรมชาติ อาหารบ้านสวนและมิตรภาพของคนในท้องถิ่น พี่อุ๊บุญเป็นเจ้าของสวนที่นี่ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยทัศนคติ การใช้ชีวิตที่ดี พี่อุ๊เลือกกลับมาใช้ชีวิตที่บ้านเกิด หนีเมืองกรุงที่แออัดมาสร้างพื้นที่เล็กๆ โดยขอพื้นที่ดินเปล่าจากพ่อ สร้างสวนผลไม้โดยมีแนวความคิดที่ว่าเราจะอยู่อย่างไรให้ยั่งยืน จึงเริ่มรับอาสาสมัครต่างชาติเข้ามาเรียนรู้ ฟื้นฟูพื้นดินสร้างสวนผลไม้ เช่น ทุเรียน เงาะ มังคุด และปลูกผักพื้นบ้านเป็นต้น

ผักผลไม้ในสวนของพี่อุ๊ พี่อุ๊คิดว่า “อยากกินอะไร เราก็ปลูกอย่างนั้น” การเกษตรของพี่อุ๊ไม่ได้มุ่งหวังผลกำไรมากมายจากเงิน แต่เขาได้ผลกำไรที่ประเมินไม่ได้นั่นคือ “ความสุข” นอกจากนี้พี่อุ๊ยังได้แบ่งปันผลผลิตในสวนของเขาให้กับเพื่อนบ้านอีกด้วย สวนผลไม้แห่งนี้ไม่มียาฆ่าแมลง ผลไม้พืชผักเติบโตเองตามธรรมชาติและเก็บผลไม้ที่สุกร่วงจากต้นมากินหรือมาทำอาหาร นอกจากนี้ผลไม้บนต้นยังปล่อยให้ นก กระรอกกัดกินได้พี่อุ๊บอกว่า ถ้าเราอยากกินอาหารที่ดีเราก็ปลูกและรักษาให้ดีไม่เอาสารพิษจากยาฆ่าแมลงเข้าสู่ร่างกาย ส่วนผลไม้ที่เหลือจากการกิน พี่อุ๊จะนำมาแปลรูปเป็นน้ำผลไม้หรืออาหารว่างต่างๆที่ทำได้ แม้กำไรไม่ได้มากมายอะไร แต่พี่อุ๊คิดว่าถ้าเรากินอย่างไร เราก็ขายอย่างงั้นเป็นการแบ่งปันผลผลิตที่ใช้ ใจทำให้กับผู้อื่นและสร้างรายได้ได้หลายทาง นอกจากการปลูกสวนแล้วพี่อุ๊ยังมีกิจกรรมบ้านดินที่ใช้ ดินในสวนและวัตถุดิบจากสวนมาดัดแปลงและรับอาสาสมัครมาช่วยกันทำโดยพี่อุ๊คิดว่าจะสามารถสร้างบ้านได้โดยไม่ใช้ทุนมากได้ยังไง โครงการบ้านดินของพี่อุ๊มีไว้สำหรับต้อนรับแขกและเป็นที่ชุมนุมการเรียนรู้ต่างๆ เช่น การรับอาสาต่างชาติจะทำให้เด็กในพื้นที่ได้เรียนรู้ภาษาอย่างแท้จริงหรือการมีคนจากกลุ่มอาชีพมารวมอยู่ด้วยกัน จะเสริมสร้างการเรียนรู้ต่างๆได้

การทำสวนที่นี่ยังคงมีต่อไปเรื่อยๆไม่สิ้นสุด เพราะพี่อุ๊มีเป้าหมายอยากทำสวนโดยให้สถานการณ์พาไปให้เป็นวิถีธรรมชาติอย่างแท้จริง ที่สวนยังทำฟาร์มไม่ได้ให้แค่อาหารหรือวัตถุดิบที่ดีแต่ยังให้ครอบครัว เพื่อน พี่อุ๊บอกว่าคนที่มาเยี่ยมเยียนเปรียบเสมือนเพื่อนที่ดูแลกัน พี่อุ๊จึงตอบแทนคนเหล่านั้นด้วยอาหารจากสวนของเขา อาหารพี่อุ๊นอกจากจะสด สะอาดปราศจากสารพิษแล้วการปรุงอาหารก็ไม่ใส่ผงชูรสเลยเป็นการมอบสุขภาพที่ดีและมีรอยยิ้มกลับไป

การทำสวนของ ยังทำฟาร์ม ไม่ได้ตีกำไรจากเงิน แต่มองถึงการอยู่ได้อย่างยั่งยืนที่สามารถดูแลครอบครัวพ่อและแม่ได้ พี่อุ๊บอกทิ้งท้ายไว้ว่า อยากให้พื้นที่เลือกคนเข้ามาและให้พื้นที่สร้างรอยยิ้มและความสุขถ้าคุณมองหาความสงบและความพอเพียงกับสิ่งที่มี ยังทำฟาร์มเหมาะที่จะเป็นที่ ที่สร้างประสบการณ์ใหม่ๆให้คุณได้ดีทีเดียว