กินลม ชมเกาะ เดินเลาะริมหาด หลงสเน่ห์อาหารพื้นบ้าน

ทริป 2 วัน 1 คืน

สัมผัสกับหมู่บ้านชาวประมงที่เปิดบ้านให้นักท่องเที่ยวมาพัก และชื่นชมจุดชมวิวตามธรรมชาติที่สวยงาม เช่น เกาะกวาง ผาสุขนิรันดร์ จุดชมวิวซันชายด์ แนวปะการัง

กำหนดการเดินทาง

ท่องเที่ยวชุมชนบ้านเกาะเปริด

Day 1 :

           นักท่องเที่ยวเดินทางมาถึงเกาะเปริด จันทบุรี ช่วงเวลาบ่ายเก็บเข้าที่พัก นั่งเรือข้ามไปเกาะกวาง มีกิจกรรมดำน้ำดูปะการังที่เกาะกวาง (ยกเว้นหน้าฝน) หรือ เดินไปยังจุดชมวิว ลานหินสีชมพูเกาะเปริด หาดแหลมเงาะ จุดชมวิวซันชายน์ ผาสุขนิรันดร์  ช่วงเย็นกลับเข้าที่พัก รับประทานอาหารพื้นบ้าน หรือ ปิ้ง-ย่าง อาหารทะเลสดๆจากเรือประมงพื้นบ้าน มีกิจกรรมตกหมึกช่วง 20.00-24.00 น. (ยกเว้นหน้าฝน)

 

Day 2 :

            รับประทานอาหารเช้าเสร็จแล้ว ช่วงสาย ทำบุญไหว้พระ ณ วัดเกาะเปริด สักการะบูชาหลวงอวน และพระพุทธรูปหยกขาว (พระพุทธเจริญกัลป์ธนบดี) ช่วงเที่ยงรับประทานอาหาร เดินเที่ยวในชุมชน ซื้อของฝาก

 

*หมายเหตุ* : กิจกรรมปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม