กินเที่ยว เลี้ยวหาธรรมะ

ทริป 2 วัน 1 คืน

สืบสานอารยธรรม ท่องแดนธรรม เมืองอุบล

กำหนดการเดินทาง

ท่องแดนธรรม

โปรแกรมทัวร์ อุบลราชธานี 2 วัน 1 คืน

วันที่ 1 : วัดหนองป่าพง – อนุสรณ์สถานชาตกาลหลวงปู่ชา – วัดทุ่งศรีวิไล - วัดป่าหัวดอน - มา นา เด้อ - ร้าน OTOP
09.00 น. – รับคณะที่สนามบินนานาชาติอุบลราชธานี
09.30 น. – รับประทานอาหารเช้าในตัวเมือง
10.00 น. – ไหว้พระ ทำบุญ วัดหนองป่าพง ชมพิพิธภัณฑ์ กราบอัฐหลวงปู่ชา
11.00 น. – ชมสินค้า OTOP หน้าวัดหนองป่าพง ประกอบด้วย ผ้าไหม อาหารหวาน อาหารคาว ( มะพร้าวแก้ว , ขนมทองม้วน และ แค็ปหมู ) จากชุมชนทำมาจำหน่าย
11.30 น. – แวะกราบอนุสรณ์สถานชาตกาลหลวงปู่ชา ที่บ้านก่อ อ.วารินชำราบ
12.00 น. – รับประทานอาหารกลางวัน ร้านกกขาม อาหารอร่อย ( ส้มตำ )
13.00 น. - เดินทางไปไหว้พระใหญ่เขื่องใน ไหว้พระ ขอพร เสร็จแล้ว แวะชิมกาแฟ ที่ร้านมานาเด้อ ตามอัธยาศัย
14.00 น. – ไปไหว้พระพุทธวิเศษที่วัดทุ่งศรีวิไล
15.00 น. – เดินทางต่อมานมัสการขอพรพระอุโบสถในเจดีย์แห่งเดียวในภาคอีสานใต้ ที่วัดป่าหัวดอน
16.00 น. – เดินทางกลับเข้าตัวเมืองอุบลราชธานี ชมสินค้า OTOP
17.00 น. – เตรียมตัวรับประทานอาหารเย็น ที่ร้านอาหารอร่อย ริมแม่น้ำมูล
19.00 น. – กลับเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2 : วัดป่านานาชาติ – โอทอป – พระธาติหนองบัว – ร้านอินโดจีน

06.00 น. – ตื่นเช้า ไปทำบุญตักบาตรเช้าที่วัดป่านานาชาติ เป็นวัดป่าสาขาวัดหนองป่าพงเป็นวัดที่มีพระฝรั่ง
07.00 น. – มาทานอาหารเช้า โจ้ก ก๋วยจั๊บ ไข่นกกระทา ร้านอร่อยในตัวเมืองวาริน
09.00 น. - เดินชมร้าน OTOP มีสินค้าพื้นเมืองหลากหลาย
10.00 น. – แวะร้านคำปุ่น ผ่อนคลาย ชม ชิม กาแฟ อร่อยๆ
11.00 น. – ไหว้พระธาตุหนองบัว
12.00 น. – รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหารอินโดจีน


***โปรแกรมนี้ อาจเปลี่ยนแปลง ได้ตามความเหมาะสม โดยยึดผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ